• Een overzicht van veelgestelde vragen

Wat kan ik verwachten?
Onze diensten zijn een belevenis en niet saai. We zijn een eigentijdse kerk, met een live muziekband, er zijn vriendelijke mensen en een positieve, relevante boodschap die je zal verrassen en aanmoedigen.

Wie zijn jullie?
We zijn een eigentijdse, lokale kerk. CLC is een dochtergemeente van CLC Den Haag en deel van City Life Churches Nederland. CLC Den Haag is deel van Hillsong Netwerk en Hillsong Family en we zijn blij om als levendige en dynamische kerk steeds meer mensen te mogen verwelkomen. CLC is trouwens een geregistreerd kerkgenootschap onder Nederlandse wetgeving met een ANBI status.

Wat is het verschil met de katholieke kerk?
We hebben veel overeenkomsten in wat we geloven (lees maar hieronder). Je zal merken dat onze diensten wel anders zijn. We hebben bijvoorbeeld geen kerkorgel… maar wel een band, met o.a. drum, keyboard, gitaar. We zingen eigentijdse nummers en je zal ook veel jonge mensen tegenkomen. Maar misschien moet je gewoon eens komen kijken.

Moet ik lid worden van de kerk?
Nee hoor, CLC Midden-Limburg is er voor iedereen en je bent tot niets verplicht. Mensen raken betrokken in de kerk en bouwen onderlinge connecties doordat ze Jezus hebben ontmoet… Dat is waar het allemaal om draait. Natuurlijk geloven we dat je groeit en verder komt door commitment. Tijdens Welkom Café vertellen we alles over onze kerk. Maar het is helemaal aan jou hoe ver jij wil gaan.

Kost het geld om te komen?
Nee, zeker niet! Jezus heeft ons nieuw leven gegeven en als je komt is alles gratis (behalve dan de snack na de dienst…). Je bent van harte welkom en je mag gewoon genieten van de dienst en de mensen die je ontmoet.

Dopen jullie ook babies?
Nee, dit is wel een verschil met de katholieke kerk. De doop is een persoonlijke keuze om Jezus te volgen. Iedereen in de bijbel die voor Jezus koos, liet dat zien door kopje onder te gaan, gedoopt te worden. Ook dat komt aan bod tijdens  Welkom Café.

Kan ik komen als ik nog twijfel?
Ja, natuurlijk, juist dan!

Moet je geloven in de bijbel?
Nee, mensen die twijfelen, sceptisch of gelovig zijn, met verschillende achtergronden en verschillende culturen, zijn allemaal welkom.

Moet ik geld geven tijdens de collecte?
Voel je tot niets verplicht. Mensen die zeggen dat CLC hun thuis is, geven giften aan de kerk, helemaal vrijwillig. Elke keer wanneer we iets ophalen in de kerk geven mensen vanuit vrije wil en dankbaarheid.

Hoe wordt CLC Midden-Limburg gefinancierd?
Omdat mensen die CLC hun thuis noemen, giften geven. Op een professionele manier houden we goed bij wat er in- en uitgaat. We zijn een geregistreerd kerkgenootschap onder Nederlandse wetgeving. Als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn wij open over onze doelstellingen en hoe wij onze financiën beheren. Alle informatie staat onder ANBI.

Waarom bij elkaar komen in een kerk?
Door samen te bidden, het leven te delen en je relatie met Jezus te verdiepen, groeit je geloof!

Wat is de visie?
Een grote, groeiende, inspirerende kerk bouwen waar generaties Jezus, Zijn Gemeente en de Bijbel leren kennen en liefhebben. Een aantrekkelijk en gepassioneerd thuis waar God graag werkt te midden van Zijn volk. Waar mensen door vernieuwd denken, veranderd leven in Gods beloften en groeien in liefde, leiderschap en invloed, zowel in Gods Huis als op elk ander gebied in de wereld rondom ons..

Waarom zo’n kerk in Midden-Limburg?

  • Omdat er in de gemeente Maasgouw, Roermond en Echt-Susteren al meer dan 100.000 mensen wonen. Zouden ze allemaal God al kennen?
  • Omdat we een generatie zien die opgroeit zonder Gods gezin.
  • Omdat dit een omgeving is vol potentie en kansen.
  • Omdat Midden-Limburg er toe doet voor God en Hij hier Zijn kerk wil bouwen.
  • Omdat de kerk zo veel meer is dan je misschien denkt.
  • Omdat de kerk Gods plan is.
  • Omdat CLC Midden-Limburg wil bijdragen aan het welzijn en levensgeluk van de mensen in deze omgeving.

WAT GELOVEN WIJ?

Wij geloven dat de bijbel Gods Woord is. Het is accuraat, gezaghebbend en toepasbaar in het leven van alledag.

Wij geloven in een eeuwige God die de Schepper is van alle dingen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Een drieeenheid, volmaakte liefde en volledig heilig.

Wij geloven dat zonde ieder van ons heeft losgescheurd van God en Zijn doel met onze levens.

Wij geloven dat de Heer Jezus Christus, zowel als God en mens, de enige is die onze relatie met God kan herstellen. Hij leefde een zondeloos leven en gaf ons een voorbeeld om te volgen, stierf aan een kruis in onze plaats en Hij stond op uit de dood om Zijn totale overwinning te bewijzen en ons te bekrachtigen om te leven.

Wij geloven dat we ons moeten afkeren van onze zonden, geloven in de Heer Jezus Christus en ons leven aan Hem overgeven om vergeven en ‘opnieuw geboren’ te worden.

Wij geloven dat we gedoopt en vervuld moeten worden met de Heilige Geest om het heilige en vruchtbare leven te kunnen leven dat God voor ons bedoeld heeft. De Heilige Geest schenkt ons bovennatuurlijke gaven.

Wij geloven in de kracht en het belang van de kerk. Wij geloven in de noodzaak voor gelovigen om regelmatig bij elkaar te komen voor vriendschap, gebed en het ‘breken van het brood’.

Wij geloven dat God ons persoonlijk toerust, zodat we succesvol Zijn doel voor ons leven kunnen bereiken: om God te aanbidden en onze rol in de kerk te vervullen en de maatschappij waarin we leven te dienen.

Wij geloven dat God ons wil genezen en zo te transformeren dat we gezonde en gezegende levens leven met als doel anderen te helpen.

Wij geloven dat onze eeuwige bestemming van ofwel Hemel of hel wordt bepaald door onze reactie op Jezus Christus.

Wij geloven dat de Heer Jezus Christus terug komt zoals Hij beloofde.

City Life Church is lid van CLC Nederland. Een mooie familie van 11 kerken en meer dan 2500 gelovigen.